Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz

Prace te stanowią inny kierunek moich poszukiwań plastycznych. Bardziej swobodne podejście do tematu sprawia że zestawiając ze sobą ścinki zamalowanych papierów jestem zaskakiwany przypadkowym układem, który zaczyna podsuwać nowe pomysły kompozycyjne. Jest to rodzaj zabawy który prowadzi czasami do zaskakujących rozwiązań formalnych, innych niż powracające rutynowo schematy.